KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

Opis stanowiska pracy:

 • dekretowanie i księgowanie faktur zakupu (koszty i towary) w systemie księgowym,
 • prowadzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • wprowadzanie i dekretacja wyciągów bankowych,
 • kontrola rozrachunków z kontrahentami oraz z pracownikami (delegacje, wydatki),
 • analiza i kontrola zapisów na kontach bilansowych,
 • uczestnictwo w pracach związanych z zamknięciem miesiąca,
 • rozliczanie operacji handlu zagranicznego: export, import, dostawy wewnątrzwspólnotowe,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, Intrastat,
 • nadzór nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 • codzienna komunikacja z innymi działami firmy,
 • przygotowywanie raportów i zestawień,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • świadczenia pozapłacowe z funduszu świadczeń socjalnych (paczki na święta, świadczenia pieniężne),
 • prywatną opiekę medyczną – z dostępem do wszystkich specjalizacji medycznych,
 • dopłatę pracodawcy w wysokości 70% do pakietu sportowego,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie pracownika oraz członków jego rodziny,
 • wysoki standard pracy – trzecie miejsce na Śląsku w kategorii przedsiębiorstw od 51 do 250 zatrudnionych
  w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 i w 2019 roku,
 • naukę języków obcych dofinansowaną przez Pracodawcę,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości,
 • znajomość ustaw o rachunkowości, CIT i VAT,
 • znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • dokładność, rzetelność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość innych języków mile widziana,
 • zaangażowanie i pozytywne podejście do pracy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • chęć długofalowej współpracy z firmą.

 

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja@abrisojiffy.com

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli na przesłanych dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jiffy Packaging Sp. z o.o. moich danych osobowych oraz danych zawartych i przesłanych przez mnie w CV i Liście Motywacyjnym do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, w zakresie innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe oraz wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – ponad oznaczone przez nas wymagania niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jiffy Packaging Sp. z o.o. moich danych osobowych przesłanych przez mnie do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane będą przechowywane w Bazie Kandydatów Spółki.

Prawo wycofania zgody

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: odo@abrisojiffy.com

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podane jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził Pan/Pani wysyłając Nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

next arrow