Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Jiffy Packaging sp. z o. o.

Przetwarzanie danych osobowych w Jiffy Packaging Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39, regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Jiffy Packaging Sp. z o. o. informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jiffy Packaging Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, 44-102, Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego 39, wpisana do Rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074987, NIP 631-103-49-61.

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować:

– listownie na adres: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39, 44-102 Gliwice

– przez e-mail: odo@abrisojiffy.com

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach i na podstawie następujących przepisów:

 1. niezbędnych do wykonania usługi lub transakcji, umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego
  i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Państwa dane będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych
i organizacyjnych umożliwiających ich odpowiednie zabezpieczenie.

Jiffy Packaging Sp. z o. o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia danych,
 6. zgłoszenia sprzeciwu.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy: odo@abrisojiffy.com

 

Jiffy Packaging Sp. z o. o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.