Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Jiffy Packaging sp. z o. o.

Jiffy Packaging Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego 39 jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Jiffy Packaging Sp. z o. o. informuje, że:

Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Jiffy Packaging Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, 44-102, aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego 39, wpisana do Rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074987, NIP 631-103-49-61. Kontakt do administratora: IOD@jiffypackaging.com

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

  1. wykonywanej usługi lub transakcji, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  4. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jiffy Packaging Sp. z o. o. wskazuje, iż Inspektorem Ochrony Danych jest: Paweł Przybysławski. Do kontaktu z inspektorem służy adres e-mail: IOD@jiffypackaging.com

Jiffy Packaging Sp. z o. o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Jiffy Packaging Sp. z o. o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Jiffy Packaging Sp. z o. o. oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy: IOD@jiffypackaging.com